Taneční studio Dobřichovice

Taneční studio Dobřichovice bylo založeno v roce 1998.

Studio je zaměřeno na práci s dětmi od tří let až po dospělé. Zabývá se scénickým tancem. Výuka vychází z odkazu paní Jarmily Jeřábkové, žačky Isadory Duncan. Staví na přirozeném pohybu dítěte, na jeho hravosti, tvořivosti a fantazii.

Cílem výuky je zanechat dětem jejich přirozenost, nenásilně je kultivovat jak po stránce fyzické tak psychické, dovést je k vlastní tvorbě.

 

PaedDr. Hana Tuháčková

Vedoucí tanečního studia
Kontakt

 

Vzdělání:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 

Taneční praxe:

od 9 let do 22 let tančí u Evy Blažíčkové (žačka pí. Jarmily Jeřábkové)
nejdříve jako žačka Tanečního oddělení LŠU Malá Štupartská a později jako členka Studia komorního tance, s nímž absolvovala řadu tuzemských a zahraničních vystoupení

 

Pedagogická praxe:

učitelka rytmické a pohybové výchovy při Osvětové besedě v Dobřichovicích a LŠU Malá Štupartská Praha 1 (1986–1989)
taneční pedagog na LŠU Říčany (1989–1991)
taneční pedagog ZUŠ Praha 2 (1991–1995)
učitelka hudební výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ Dobřichovice (1993–1995)
taneční pedagog ve Studiu „Bosí“ Jaroslavy Hojtašové (1995–1998)
v roce 1998 zakládá Taneční studio Dobřichovice
pohybová spolupráce na představení Macbeth v rámci Letních Shakespearovských slavností na Pražském Hradě v režii Borise Rösnera (1998)
taneční pedagog při ZŠ A MŠ Josefa Kubálka Všenory v rámci projektu TANEC ŠKOLÁM (od 2010)

 

Další vyučující:

 

Mgr. Jana Havlíková

Vzdělání:

Obor turismus hotelnictví a gastronomie
Obor učitelství pro I. stupeň a speciální pedagogiku
Vzdělávací semináře akreditované MŠMT pro pedagogy tance

Taneční praxe:

od 5 let do dnes tančí v TS Dobřichovice u Hanky Tuháčkové
jako členka TS Dobřichovice tančila na několika postupových krajských a následně celostátních přehlídkách scénického tance a několikrát také na tuzemských festivalech dětského scénického tance
absolvovala několik tanečních seminářů a soustředění vedených tanečními  lektory  klasického a moderního tance se zaměřením na metody Limon, Horton a jazz

Pedagogická praxe:

lektorka kroužku taneční a pohybové výchovy při základní a mateřské škole Hlásek v Hlásné Třebani
lektorka tanečního kroužku TS Dobřichovice ve Všenorech
lektorka na letních soustředěních TS Dobřichovice a autorka či spoluautorka mnoha tanečních choreografií
vedoucí letních táborů a zážitkových výletů pro děti od 6 do 15 let s kvalifikací „Průvodce cestovního ruchu“ a „Zdravotník zotavovacích akcí“
od roku 2016 učitelka na I. stupni ZŠ Josefa Kubálka Všenory

 

Bc. Alžběta Gavriněvová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>