SOUSTŘEDĚNÍ – Želiv 2016

Fotografie z jednotlivých dnů budou vkládány již v průběhu soustředění.
Autorky: A. Gavriněvová, M. Tejklová